Coast Ladies 26" Coral/White 7-Speed 
 
-Coral Frame  
-White Wheels

Coast Ladies 26" Coral/White 7-Speed -Coral Frame -White Wheels